Tổng hợp các Plug-ins tốt nhất cho Adobe After Effect

Rin

Rin Tohsaka
Đây là danh sách các tiện ích mở rộng cho Adobe After Effect nói riêng và các phần mềm trong bộ Adobe Master Collection CC nói chung. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.

Các phần mềm được hỗ trợ:

Adobe After Effect
Adobe Photoshop
Adobe Premiere ProCác Plug-ins hiện tại đang được hỗ trợ:

Red Giant Trapcode
Element 3D
Neat Image
NewBlue Total FX
Newton 2
Optical Flares
Red Gaint Effect Suite
Red Giant Magic Bullet Suite
Red Giant Trapcode Form

Link Download + Hướng dẫn:

Mật khẩu giải nén: hocdu.com

Red Giant TrapcodeLink Download
Element 3DLink Download
Neat ImageLink Download
NewBlue Total FXLink Download
Newton 2Link Download
Optical FlaresLink Download
 
Bên trên