Tắt "kích hoạt chế độ rãnh tay" trên các máy Samsung nhà mạng Sprint.

Tắt "kích hoạt chế độ rãnh tay" trên các máy Samsung nhà mạng Sprint.    Điện thoại xách tay nhà mạng Sprint thường xuất hiện ...