Quy định

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản khi sử dụng bất kỳ nội dung trên website cũng như tải và cài đặt phần mềm được giới thiệu trên website.
1.     Bản quyền bài viết:
Nhanhra.com giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website này, bài viết được hiểu là bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản và hình ảnh. Cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên website khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.
Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, chúng tôi sẽ thông báo lên cơ quan chức năng hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.
2.     Bản quyền phần mềm:
Chúng tôi với tư cách là người biên soạn và giới thiệu tính năng phần mềm đến người dùng. Phần mềm được cung cấp bởi các nhà phát hành, hay tác giả của phần mềm (Nhà xuất bản). Toàn bộ bản quyền phần mềm, trách nhiệm pháp lý của phần mềm đều thuộc nhà xuất bản của phần mềm đó.
3.     Phát sinh (nếu có) khi cài đặt, sử dụng phần mềm:
Tất cả các lỗi phát sinh nếu có do phần mềm khi cài đặt và sử dụng gây ra thuộc trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức (nhà phát hành) phần mềm đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc những lỗi này.
4.     Bộ hỗ trợ download và cài đặt:
     Nhằm trợ giúp người dùng tải file và cài đặt dễ dàng, chúng tôi cung cấp bộ hỗ trợ download và cài đặt các phần mềm tiện ích trên website, bộ cài đặt có khả năng tối ưu tốc độ download và tự mở file cài. Người dùng có thể sử dụng tiện ích này này hoặc tự download và cài đặt phần mềm như bình thường. 
     Tiện ích này chỉ là công cụ tải file, không chứa file của nhà phát hành. Trong quá trình cài đặt chúng tôi có gợi ý người dùng cài đặt bổ sung tiện ích laban.vn làm trang chủ của trình duyệt, laban.vn là tiện ích của công ty VNG. Người dùng có thể lựa chọn bỏ qua không cài đặt laban.vn.