Tần số quét của mắt người là bao nhiêu ?

Tần số quét của mắt người là bao nhiêu ?


*** Lời nói đầu....
<> Chưa có 1 thí nghiệm quy mô lớn  nghiên cứu về "Tần số quét mắt người". Các thí nghiệm được thực hiện tại nhiều trường đại học và đều cho ra kết quả giống nhau. Vậy nên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn không thể dùng kết quả này xem như sự thật hiển nhiên được.
<> "Tần số quét mắt người" không có giới hạn mà giới hạn nằm ở não (tốc độ xử lý hình ảnh của não). Giống như mắt camera luôn ghi nhận hình ảnh nhưng bộ xử lý chỉ nhận ở 1 tần số nhất định. Để dễ tiếp cận hơn, trong bài viết này tôi dùng cụm từ "Tần số quét mắt người" thay cho "tốc độ xử lý hình ảnh của não".

*** Về kết quả thí nghiệm.
1. Trong thí nghiệm dùng bóng đền LED nhấp nháy với tần số cao. Kết quả cho thấy một người bình thường cảm nhận được sự khác biệt của tần số quét ở mức 500Hz. Một số người nhạy cảm có thể đạt mức 1000Hz.
2. Trong các thí nhiệm về hình ảnh, Tần số quét mắt người không cố định.
+ Ở trạng thái nghỉ, Tần số quét chỉ rơi vào khoản 100Hz. (Ví dụ như xem phim tình cảm, nghỉ ngơi, làm các công việc bình thường).
+ Trạng thái tập trung: Tần số quét khoản 1000Hz (Như chơi game, xem phim hành động, gay cấn, chơi thể thao).
+ Trạng thái nguy hiểm: Tần số quét mắt người tăng vọt lên hơn 2000Hz.

Tài liệu đính kèm: