Code Time Adobe After Effects - Code đồng hồ thời gian làm video night core Adobe After Effects

Code Time Adobe After Effects - Code đồng hồ thời gian làm video night core Adobe After Effects    Đây là code hiện thời gian trong video được tạo bằng phần mềm  After Effects mà nhiều người làm video nhạc đang sử dụng.

Hướng dẫn:
B1: Tạo một dòng text
B2: Mở rộng dòng text (trong ô Project), nhấn giữ Alt (trên bàn phím) và nhấp chuột vào Source
b3: Dán code vào.

Xem hướng dẫn rõ hơn tại đâyDownload

Link Dự Phòng

sek = Math.floor(time%60);
min = Math.floor(time/60);

if(sek<10)
{
 "0" + min +":0" + sek;
}
else
{
 "0" + min +":" + sek;
}